Účast na slovenskej Battle league

Účasť na Battle League

Naše študentky sa zúčastnili vo finálovom Pole Battle League Slovensko v roku 2015.